Geen evenementen

In het kerkgebouw is, evenals in het verenigingsgebouw, een ringleiding aanwezig ten behoeve van mensen met een gehoorapparaat.

In de kerk zijn de zitplaatsen van het middenvak en direct aansluitend aan de gangpaden het best om gebruik te maken van deze ringleiding.

wo 01 apr (19:30)
Uitzending kerkradio
wo 08 apr (19:30)
Uitzending kerkradio