zo 21 juli (09:30)
Ds. L. Smelt Voorthuizen
zo 21 juli (18:30)
Ds. A.C. Borsje

Omzien naar elkaar

PASTORAAL VERTROUWENSPERSOON

1 Korinthiërs 12:26a

“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. “

 

We zijn vaak geneigd wat ons ten diepste bezighoudt en raakt, te verbergen voor anderen. Zeker als het gaat om moeilijkheden. Zo lijden we vaak alleen. We doen alsof het goed gaat en houden ons flink. Misschien denkt u/jij wel dat flink zijn juist Bijbels is en ook goed. “Ik hou op met mijn gezeur; zand erover, klaar!” Maar is het wel zo verstandig die dingen zo diep mogelijk weg te stoppen?

Want, hoe dieper je de dingen wegstopt, hoe groter de schade kan worden. 

 

In de Bijbel wordt juist aangegeven dat het uiten van emoties en het klagen over narigheden mag! Het kan ook zijn dat u/jij wel eens denkt, als men wist wat ik regelmatig denk, dan willen ze niets meer met me te maken hebben. Maar het tegendeel is waar! Als we moed hebben te uiten wat ons bezighoudt, ontdekken we, dat anderen vaak hetzelfde voelen en denken als wij. Zo kan ons gevoelsleven en geloofsleven helen door het met anderen te delen.

 

In de Bijbel wordt aangegeven dat God mannen en vrouwen roept om in noodsituaties hun naasten te helpen. En daarvoor hebben wij in onze gemeente pastorale vertrouwenspersonen. 

 

Iemand, die tijd heeft om te luisteren naar problemen. 

Die er is, als het nodig is. Aan welke moeilijkheden denken we dan? Dat kan heel divers zijn. Toch willen we proberen een paar voorbeelden te noemen: ziekte, rouw, opvoedingsproblemen, huwelijksvragen, minderwaardigheidsproblemen, depressiviteit, werkloosheid, verslaving, incest in het verleden of nu, eenzaamheid, problemen in de persoonlijkheidsvorming, problemen met seksuele geaardheid, of allerlei andere levensvragen. Een vertrouwenspersoon is geen hulpverlener maar wil wel een tijdje meelopen en heeft wel enige kennis van genoemde problematiek. 

Het delen van diepste emoties geeft vaak ruimte.

 

Bezoek na rouw in het gezin

De kerkenraad heeft het besluit genomen dat als er rouw in een gezin is, er na een aantal weken een bezoekje plaats vind door een Pastoraal Vertrouwenspersoon. Ook kan er ook een afspraak gemaakt worden met de kinderen.

 

Heeft u/jij behoefte aan een vertrouwenspersoon dan is er een centraal meldadres, Ria Kuijt. Zij regelt dat er een Pastoraal Vertrouwenspersoon bij u langs komt. Ook kunt u contact opnemen met uw predikant of ouderling. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon. De praktijk wijst uit dat velen op deze laagdrempelige manier toch goed geholpen kunnen worden en daardoor niet in de hulpverlening terecht komen.

 

Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

jij het ook voor mij kunt zijn.

 

Wij zijn onderweg als pelgrim,

vinden bij elkaar houvast.

 Naast elkaar als broers en zusters

dragen wij elkanders last.

 

Ik zal Christus' licht ontsteken

als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken

waar je hart naar heeft verlangd.

 

        

Ik zal blij zijn als jij blij bent

huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen

tot de reis ten einde is.

 

Dan zal het volmaakte komen

  als wij zingend voor Hem staan.

Als wij Christus' weg van liefde

en van lijden zijn gegaan.

 

Centraal meldadres:  Ria Kuijt, Damweg 45 te Zwartebroek. Tel. 461623.

 

 

 

wo 24 juli (19:30)
Uitzending kerkdienst
vr 26 juli (19:00)
Maandsluiting Dwarsakker