zo 20 okt (09:30)
Ds.J.Tadema - Nijkerk
zo 20 okt (18:30)
Ds. P.Nobel - Garderen

PASTORAAT

 

Lange tijd was het gebruikelijk dat de predikant en de wijkouderling het pastoraat verzorgden. In Mat. lezen we dat de Heere Jezus zijn discipelen twee aan twee uitzond. Daarom heeft de kerkendraad dit voorjaar besloten om voor elk pastoraal team een bezoekbroeder te benoemen (we zijn nog op zoek voor wijk 2) U treft hun namen hieronder voor het eerst aan. U kunt hen bij het reguliere huisbezoek samen met de ouderling verwachten. Zij zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Naast de predikant en de ouderlingen/bezoekbroeders worden ook andere gemeenteleden ingezet bij de diverse vormen van bezoekwerk. Zieken en ouderen mogen voor een extra bezoekje de bezoekdames verwachten.

Vanaf 70 jaar kunt u bezoek verwachten van bezoekbroeder Van Putten.

Om mensen die nieuw onze gemeente binnen komen wegwijs te maken, worden ze voor een eerste bezoek benaderd door br. J. Florijn en mw. M. van de Bunt.

We hebben 2 jonge gemeenteleden bereid gevonden onze jongeren periodiek te benaderen voor een bezoekje. De coördinatie voor dit bezoekwerk behoort tot het takenpakket van onze jeugdouderling A. Bos.

De namen van de teamleden treft u per wijk hieronder aan:

Wijk 1

Wijkouderling Dhr. Jaap van de Bunt.

Bezoekbroeder Dhr. H. Smit

Bezoekdame  Mevr. W. BouwWijk 2

Wijkouderling Dhr. G Kamphorst

Bezoekbroeder: Dhr. M Koudijs

Bezoekdame mevr. M. van Zwol en mevr. B. Smit.Wijk 3

Wijkouderling Dhr. H. van Rijn

Bezoekbroeder Dhr. Johan van de Bunt

Bezoekdame Mevr. B. FlorijnWijk 4

Wijkouderling Dhr. T Kuijt

Bezoekbroeder vacant

Bezoekdames  Mevr. E. Bloemendaal en Mevr. I. VersteegWijk 5

Wijkouderling Dhr. T, Kamphorst

Bezoekbroeder Dhr. A Haverkamp

Bezoeken zieken en ouderen Mevr. G.van de Berg en Mevr. G. BosBezoek nieuw ingekomen

Dhr. J. Florijn Terschuur

Mevr. M. van de Bunt ZwartebroekBezoek aan jongeren

Irene Kamphorst
Jacquelien Versteeg

 

wo 16 okt (19:00) 19:45
Verkoop collectebonnen en inleveren verjaardagszakjes
wo 16 okt (20:00)
Vergadering kerkrentmeesters en commissie van beheer
wo 16 okt (20:00)
After Alpha (Ger. Kerk)
do 17 okt (19:45)
Bijbelkring